Biennale di Venezia
May 11 / November 24 - 2019

Curator
Vincenzo Sanfo
Jens W. Beyrich
Jens W. Beyrich
Xu De Qi
Xu De Qi
Li Geng
Li Geng
Chen Chengwei
Chen Chengwei
Tang Shuangning
Tang Shuangning
Thea Tini
Thea Tini
Dario Ortiz
Dario Ortiz
Gabriele Gambuti
Gabriele Gambuti
Sebastian
Sebastian
Gisella Battistini
Gisella Battistini
Giovanna Fra
Giovanna Fra
Xing Junqin
Xing Junqin
Martina Conti
Martina Conti

Partners