Biennale di Venezia
May 13 / November 26 - 2017

Curator
Vincenzo Sanfo
Zhang Wang
Zhang Wang
GUEST: Lee Kuang-Yu
GUEST: Lee Kuang-Yu
Giancarlo Frisoni
Giancarlo Frisoni
EVENT- Giovanna Fra
EVENT- Giovanna Fra
Patrizia Taddei
Patrizia Taddei
Fu Yuxiang
Fu Yuxiang
Sisto Righi
Sisto Righi
Marco Tentoni
Marco Tentoni
Zhao Wumian
Zhao Wumian
Yishan
Yishan
Priscilla Beccari
Priscilla Beccari
Giovanni Giulianelli
Giovanni Giulianelli
Xing Gang
Xing Gang

Partners