Biennale di Venezia
May 13 / November 26 - 2017

Curator
Vincenzo Sanfo
Giovanni Giulianelli
Giovanni Giulianelli
Zhang Wang
Zhang Wang
Patrizia Taddei
Patrizia Taddei
Fu Yuxiang
Fu Yuxiang
Zhao Wumian
Zhao Wumian
Giancarlo Frisoni
Giancarlo Frisoni
Marco Tentoni
Marco Tentoni
Sisto Righi
Sisto Righi
Yishan
Yishan
Xing Gang
Xing Gang
Priscilla Beccari
Priscilla Beccari
GUEST: Lee Kuang-Yu
GUEST: Lee Kuang-Yu
EVENT- Giovanna Fra
EVENT- Giovanna Fra

Partners