Biennale di Venezia
May 13 / November 26 - 2017

Curator
Vincenzo Sanfo
Patrizia Taddei
Patrizia Taddei
Xing Gang
Xing Gang
Sisto Righi
Sisto Righi
Yishan
Yishan
Zhang Wang
Zhang Wang
Giovanni Giulianelli
Giovanni Giulianelli
Priscilla Beccari
Priscilla Beccari
Fu Yuxiang
Fu Yuxiang
Giancarlo Frisoni
Giancarlo Frisoni
Zhao Wumian
Zhao Wumian
EVENT- Giovanna Fra
EVENT- Giovanna Fra
GUEST: Lee Kuang-Yu
GUEST: Lee Kuang-Yu
Marco Tentoni
Marco Tentoni

Partners