Biennale di Venezia
May 13 / November 26 - 2017

Curator
Vincenzo Sanfo
GUEST: Lee Kuang-Yu
GUEST: Lee Kuang-Yu
Yishan
Yishan
Xing Gang
Xing Gang
Priscilla Beccari
Priscilla Beccari
Sisto Righi
Sisto Righi
EVENT- Giovanna Fra
EVENT- Giovanna Fra
Giovanni Giulianelli
Giovanni Giulianelli
Giancarlo Frisoni
Giancarlo Frisoni
Marco Tentoni
Marco Tentoni
Zhao Wumian
Zhao Wumian
Patrizia Taddei
Patrizia Taddei
Fu Yuxiang
Fu Yuxiang
Zhang Wang
Zhang Wang

Partners